Agendo por AVE 2011

Ghenerala informo pri la Asocio de la Verduloj Esperantistaj (AVE) 2011-07-23/30 UK de UEA en Kopenhago, AVE-kunveno, diskuto pri la amendo-propono de AVE enmeti “Dauripovecon” lau la Agendo 21 en la UEA-Statutojn. 2011-08.., Kievo, IJK, Junaj AVE-anoj, temo: daurigeblo 2011-09-8/11 Europa Verd(partia) Somer-Universitato, Frankfurt/Odro (DE) & Slubice (PL). AVE: inform-tablo & ni proponis laborgrupon pri… Continue reading Agendo por AVE 2011

AVE – amendopropono por la UEA-Statuto

aktuala versio 2010-11-14 Historio de la propono de AVE amendi la UEA-Statutojn per “Dauripoveco”: 1998 je la postkongresa seminario al la UK en Montpellier, en Larzac-Regiono, AVE diskutis la statuton de UEA – kaj sekve sendis leteron por amendi la statuton. 1999 dum la UK en Berlino okazis vochdono pri ni amendo-propono ene de UEA,… Continue reading AVE – amendopropono por la UEA-Statuto

Ho!

Okaze de La Semayno de la Internacia Amikeco (SIA):  2011feb21-27… (Week of International Friendship)  & La Tago de la Gepatray Lingvoy : 2011feb21… (Day of  Mother Tongue) AVE – Asocio de Verduloy Esperantistay & NULA HORO  – Transnacia Artokoncepto kun Esperanto kiel Komuna Lingvo salutas chiuyn membroyn, kunlaborantoyn & amikoyn de Cultura21,  kiu ayn lingvo… Continue reading Ho!