AVE – amendopropono por la UEA-Statuto

aktuala versio 2010-11-14

Historio de la propono de AVE amendi la UEA-Statutojn per "Dauripoveco":
1998 je la postkongresa seminario al la UK en Montpellier, en Larzac-Regiono,
	AVE diskutis la statuton de UEA - kaj sekve sendis leteron por amendi la statuton.

1999 dum la UK en Berlino okazis vochdono pri ni amendo-propono ene de UEA, bedaurinde negative.

2006 la UK-temo en Florenco estis: "Lingvoj, kulturoj kaj edukado al daurigebla evoluo",
	sed ne eblis diskuti nian amendon (letero de 1998-09-06 al UEA):

2011 UK en Kopenhago, tie okazos (espereble) diskuto pri nia amendo - kaj eble la akcepto.La proponita peto de la jaro 1999 estis - kaj ankorau estas: Amendi la UEA-Statuton per kroma punkto A.3.d (la proponita cifero 3d rilatas al la statuto de 1980): "eduki inter siaj membroj la konsciencon, ke iliaj agadoj devas akordi kun la Principo de Dauripova Evoluo sur nia planedo" -- Kaj jen kroma argumento, sendita de Wolfgang Guenther (EcoMed): Argumento por la amendo je Dauropoveco (NHA-literumado) NHA = Nova Help Alfabeto: restas: ch, sh, u; shanjijas: gh > j; hh > kh; jh > zh; j > y