Agendo por AVE 2011

Ghenerala informo pri la Asocio de la Verduloj Esperantistaj (AVE)

  • 2011-07-23/30 UK de UEA en Kopenhago, AVE-kunveno, diskuto pri la amendo-propono de AVE enmeti “Dauripovecon” lau la Agendo 21 en la UEA-Statutojn.
  • 2011-08.., Kievo, IJK, Junaj AVE-anoj, temo: daurigeblo
  • 2011-09-8/11 Europa Verd(partia) Somer-Universitato, Frankfurt/Odro (DE) & Slubice (PL). AVE: inform-tablo & ni proponis laborgrupon pri lingvopolitiko, lingvo kiel grava parto de EU-Identeco.
    Europeangreens.org